70 60 55 63 kontakt@dkmservice.dk

Skimmelsvamp

Skimmelsvamp i huse og bygninger ses ofte som tætte og fløjlsagtige pletter eller store plamager i forskellige farver: Hvide, grålige, sorte, rosa eller grønlige nuancer.
Ofte vokser skimmelen i det skjulte, mellem gipsplader, under gulvbrædder eller bag tapet.
Hvis der er løsnet tapet, ”muggen” eller jordslået lugt (især ved fodpanelerne) eller tegn på fugt i boligen er der grund til at være ekstra opmærksom på om der findes skimmel.
Ved mistanke kan du kontakte os!  Vi kan besigtige stedet og udføre de nødvendige undersøgelser:

 • Kimfaldstest.  Opsamling af sporer i luften, dyrkning og bestemmelse i laboratorium.
 • Kontaktaftryk. Opsamling af sporer fra flader, dyrkning og bestemmelse i laboratorium.

Slægt og art af den pågældende skimmel kan fastslås, med henblik på effektiv afrensning.

 • Hygiena Pro-clean Test. Opsamling af sporer fra flader. Hurtigt kvantitavt svar.
 • Mycometer Test. Opsamling af sporer fra flader, isolering, puds og støv. Resultatet kan forventes inden for en time.

Skimmel er skadeligt for indeklimaet
Nogle skimmelsvampe er direkte giftige for os mennesker. Mange svampe udskiller de såkaldte mykotoxiner, der spredes ud i indeluften. Symptomerne på denne form for forgiftning er træthed og hovedpine.
Løsrevne hyfer og myceliestumper og sporer kan også give irritation af luftvejene. Især hos børn, astmatikere og ældre mennesker.
For 3-6% af befolkningen kan der endda opstå allergi overfor skimmelsvampe. Symptomerne kan her blive meget alvorlige, med irriterede øjne og luftveje, åndedrætsbesvær, hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær.

Fugtighed – vandtilførsel til skimmelvækst
Udover organisk materiale kræver skimmelsvampe fugtighed for at vokse og brede sig.
Det vand der tilføres skimmelen kan komme flere steder fra:

 • Vandskade fra utætheder i taget
 • Mangelfuld eller skadet inddækning ved rørgennemføring i taget (ved skorsten, ved udluftningskanaler osv.
 • Vandskade fra utætte vandrør. Kan komme fra tærede eller dårligt samlede rør. Både fra brugsvand og centralvarme.
 • Vandskade fra utætte afløb. Afløbene kan være af støbejern der ruster væk i det skjulte, eller de kan være samlet dårligt.
 • Fra kondens ved kuldebroer.
  • Dårlig udført eller manglende isolering.
  • Dampspærre utæt eller placeret forkert. Dampspærren skal placeres på den varme side af isoleringen.
 • Fra dårlig eller manglende udluftning og eller badeværelser med manglende ventilation, tørring af tøj indendørs, madlavning uden brug af effektiv emhætte.

Mange vandskader er nemme at få øje på, men Thermofotografering er et godt hjælpemiddel til at afsløre både skader der er sket, og og til at synliggøre eventulle kommende skader. Mange vandskader, men især kuldebroer og mangelfuld isolering afsløres meget tydeligt ved hjælp af Thermofotografering.
Når vandskaden opdages eller ved mistanke kan du kontakte os!  Vi kan besigtige stedet og udføre de nødvendige undersøgelser.

Efter besigtigelse og eventuel prøvetagning med test foretages selve skimmel-saneringen:

 • I milde angreb er en grundig støvsugning med påføring af svampedræbende middel nok.

De midler vi anvender til denne desinficering er Rodalon, Klorin eller Hysan

 • I de fleste tilfælde, hvor svampen dækker et større område, skal der ske en fjernelse af alt inficeret materiale og mekanisk rengøring af omgivende puds, gips og andet materiale.

Materiale, der ikke kan afrenses, nedtages og destrueres.

 • Efter afrensningen udføres en dampdesinficering ved højtryksdamp, der dræber eventuelle svampesporer og myceliestumper.
 • Slut-desinficering med Rodalon, Klorin eller Hysan. Med efterfølgende tørring.
 • Genetablering af det angrebne område.
 • Eventuelle konstruktive ændringer og forbedringer vurderes og udføres om nødvendigt af vore dygdige håndværkere og bygningssagkyndige.